Daemonau a Duwiau Amddiffynnol y Ganolfan Eifftaidd

Mae'r gair 'cythraul' yn gyffredinol yn golygu ysbryd da neu is-dduw; y rhai byw nad ydynt yn cael eu categoreiddio'n hawdd fel pobl, nac anifeiliaid, na duwiau gyda chanolfannau cwlt. Yn aml, roedd y ffordd y maent yn edrych yn symbol o'u nodweddion a’u harallrwydd. Mae'n bwysig sylweddoli y gallai cythreuliaid fod yn dda, yn ddrwg neu'n ddifater yn yr hen Aifft. Mae'r llwybr yn dechrau yn Nhŷ'r Farwolaeth, cyn symud i fyny'r grisiau i'r Tŷ Bywyd. Mae'r gair 'cythraul' yn gyffredinol yn golygu
Back to Trails